Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Biznes i inwestycje

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Budżet Obywatelski 2018

Redakcja, 18.04.2017, 15:38

Czytelnicy zamieścili 1 komentarz
1

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Na złożenie wniosków z propozycjami zadań mamy dwa miesiące: od 4 maja do 4 lipca 2017 r. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 to ponad 681 tys. zł. Wybór zadań do realizacji w ramach budżetu, czyli głosowanie mieszkańców na złożone propozycje odbędzie się w terminie od 1 do 22 września. Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 28 września. Wybrane w tym roku zadania będą realizowane w roku 2018.

← REKLAMA

Budżet obywatelski jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą współdecydować o tym, jak zostanie wydana część środków budżetu Zduńskiej Woli. Jest elementem partycypacji obywatelskiej, aktywnym uczestnictwem mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta.

Niżej znajdziecie Państwo najważniejsze założenia budżetu obywatelskiego na 2018 rok, a w plikach do pobrania na stronie UM wzór formularza wniosku, na którym należy składać propozycje swoich projektów.

Szczegółowe zasady oraz wzory formularzy określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola wprowadzony Zarządzeniem nr 177/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2016 r.
Uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r. dokonano Zarządzeniem nr 106/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Wnioski mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach:
INWESTYCJE LOKALNE
WYDARZENIA
Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wynosi 681.293,00 zł, z podziałem na kategorie:
• INWESTYCJE LOKALNE - 545.034,40 zł
• WYDARZENIA - 136.258,60 zł
Ustala się maksymalną kwotę dla pojedynczego zadania:
• w kategorii INWESTYCJE LOKALNE: 100.000 zł
• w kategorii WYDARZENIA: 25.000 zł
Kwota środków w kategorii INWESTYCJE LOKALNE dzielona jest równomiernie na Sektory Konsultacyjne, o których mowa w regulaminie i wynosi: 181.678,13 zł.
Termin zgłaszania wniosków: 4 maja - 4 lipca 2017 r. Wniosek złożony przed lub po upływie ustalonego terminu na jego składanie będzie uznany za nieważny.
W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą brać udział wyłącznie uprawnieni mieszkańcy Miasta tj. osoby, które mają ukończone 16 lat, nie są całkowicie ubezwłasnowolnione i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola z zamiarem stałego pobytu.
Każdy uprawniony mieszkaniec Miasta może zgłaszać więcej niż jeden wniosek, bez względu na kategorię.
Zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Formularze udostępnione są w wersji elektronicznej na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta.
Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu.
Wniosek zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego przeznaczonym.
Wniosek zostaje uznany za nieważny i nie podlega analizie pod względem merytorycznym w przypadku gdy:
• został złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem,
• nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
Zadanie zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego musi się zawierać w granicach zadań własnych i kompetencji Miasta, a realizacja zadania musi mieścić się w jednym roku budżetowym.
Zadania zgłaszane we wnioskach mogą mieć charakter zarówno lokalny, jak i ogólnomiejski, jednakże służyć powinny ogółowi mieszkańców.
Wnioskowane zadania z kategorii INWESTYCJE LOKALNE nie obejmują dokumentacji technicznych i muszą być umiejscowione na terenie stanowiącym własność Miasta lub będącym w użytkowaniu wieczystym, nieobciążonym na rzecz osób trzecich, którym Miasto ma prawo dysponować na cel określony we wniosku. Dopuszcza się realizację zadań umiejscowionych na terenach należących do jednostek organizacyjnych miasta, na których gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Szczegóły na stronie UM

Fot. UM Zduńska Wola

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (1)

 • ~gość_2991 (IP: *.*.78.65), 19.04.2017, 11:17
  nie widzę efektów działań tego budżetu.....
  0
  Jestem przeciw!
  Jestem za!
  Zgłoś do moderacji
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2018 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj