Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Powiat

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Upadłość konsumencka, czyli szanse na wyjście z długów przez osobę prywatną

Redakcja, 22.08.2017, 16:02

Ogłoszenie upadłości kojarzy się przede wszystkim z wszelkiego rodzaju osobami prawnymi, przedsiębiorcami. Upadłość konsumencka jest instytucją stosunkowo młodą, bo wprowadzoną 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. Celem postępowania upadłościowego w tym przypadku jest umorzenie bądź zmniejszenie zobowiązań osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej.

← REKLAMA

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?


Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osobę fizyczną , która nie prowadziła działalności gospodarczej na rok wstecz przed złożeniem wniosku o upadłość.
Dłużnik musi mieć status niewypłacalnego, to znaczy utracić zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym zadłużenie nie może być związane z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą. Domniemywa się, że utrata zdolności ma miejsce, gdy opóźnienie wykonywania zobowiązań wynosi ponad trzy miesiące.
Niewypłacalność bądź istotne zwiększenie jej stopnia z kolei nie może wynikać z umyślnego działania dłużnika bądź rażącego niedbalstwa. Toteż w pełni uzasadniać będą ją okoliczności niezależne od zobowiązanego, które są przez niego niezawinione. Mogą być związane z osobą zadłużonego - na przykład nagłą chorobą jego bądź bliskich czy też nieprzewidywalną zmianą sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju.
Wnioskodawca nie korzystał z dobrodziejstwa umorzenia zobowiązań, wskutek ogłoszenia bankructwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Kumulatywne spełnienie powyższych przesłanek sprawia, że osoba może ubiegać się o oddłużenie.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Zarówno konsument, który popadł w tarapaty finansowe, jak i jego wierzyciel, mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nawet wówczas, gdy ma tylko jednego wierzyciela.
Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu. We wniosku obligatoryjnie należy opisać okoliczności, które uzasadniają prowadzenie postępowania upadłościowego oraz ich uprawdopodobnienie. Wnioskodawca musi także wskazać miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika wraz z jego wykazem i szacunkową wyceną składników tego majątku. Kolejnym elementem wniosku jest spis wierzycieli z wysokościami wierzytelności każdego z nich oraz informacją o terminach spłaty. Ponadto, wniosek obejmuje spis wierzytelności spornych, kwestionowanych przez dłużnika. Wyszczególnić należy listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika, w tym hipotek i zastawów. Dłużnik powinien także zawrzeć w nim oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, będące podstawą oddalenia wniosku (art. 4914 ust. 2 i 3 prawa upadłościowego i naprawczego).
Wniosek składa się w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dłużnika. Sprawę rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego. Zakończone postępowanie powoduje umorzenie wszystkich zobowiązań dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości.

Fot. CC0 Public Domain

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2018 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj