Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Zapolice

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Strefa zamieszkania - bezpieczna strefa dla pieszych

Redakcja, 17.04.2017, 16:08

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje "strefę zamieszkania" jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

W Zduńskiej Woli taka strefa istnieje na osiedlach: Południe, Osmolin, Żytnia, Ogrodowe oraz osiedlu Zachód.

Szczególne zasady ruchu drogowego w strefie zamieszkania to:

- pierwszeństwo pieszych przed pojazdami

- ograniczenie prędkości do 20km/h

- parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

W strefie zamieszkania pieszy ma możliwość korzystania z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia. Osobną i bardzo indywidualną sprawą jest decyzja rodziców pozwalających na samodzielne przebywanie dziecka w takich strefach.

Kierowcy muszą pamiętać, że w strefie zamieszkania dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20km/h. Istnieje także możliwość występowania urządzeń wymuszających powolną jazdę (np. progi zwalniające) bez oznaczania ich znakami ostrzegawczymi. Ponadto na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania obowiązuje reguła prawej ręki - czyli ustępujemy pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony.

Przy wyjeździe ze strefy zamieszkania na drogę publiczną to my włączamy się do ruchu. Kierujący wówczas jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2017 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj