Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Zduńska Wola

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć fotogalerię

Zmiany w systemie oświaty

Redakcja, 27.01.2016, 16:12

Do artykułu dołączona jest fotogaleria

Przedstawiamy informacje dla rodziców, po wprowadzeniu zmian w ustawie oświatowej dotyczą szczególnie dzieci 6- i 7-letnich. Do 31 marca rodzice podejmują decyzję w sprawie kontynuacji nauki w dotychczasowych klasach pierwszych, a nawet drugich. Zmiany dotyczą również przedszkoli.

← REKLAMA

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 4-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dokonuje się na wniosek rodziców składany w szkole podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, ponownie na każdy rok dołączając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeżeli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, przy zapisie do klasy pierwszej należy przedstawić opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kontynuacja nauki w klasie I i II szkoły podstawowej

Dzieci urodzone w roku 2009, które w obecnym roku szkolnym rozpoczęły naukę w klasie I na wniosek rodziców przedłożony dyrektorowi szkoły w terminie do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko kontynuuje naukę w klasie I, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promującego. Dziecko zamiast kontynuować naukę w klasie I może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, jeżeli dyrektor przedszkola lub szkoły wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. mogą kontynuować naukę w klasie II, z tym że w tym roku szkolnym nie podlegają one klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymują świadectwa szkolnego promocyjnego.

Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową do dnia 15 czerwca 2016r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której dziecko uczęszcza. Wymienionego przepisu nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I przekracza 11 uczniów.
Władysław Piotrowski, Dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2019 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj