Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Zduńska Wola

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć fotogalerię

KRUS przebadał rolników

Redakcja, 28.10.2016, 10:22

Do artykułu dołączona jest fotogaleria

Charakterystykę i wstępne wyniki badań przesiewowych rolników i dzieci z terenów wiejskich województwa łódzkiego przedstawiono podczas konferencji w KRUS w Zduńskiej Woli.

← REKLAMA

Omówione zostały główne założenia dwóch programów skierowanych do mieszkańców terenów wiejskich województwa łódzkiego: badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół położonych w gminach wiejskich i badań przesiewowych rolników i świadczeniobiorców KRUS. Ten temat przybliżyli pracownicy KRUS: Edyta Michalska i Przemysław Kraska.

- Głównymi przesłankami do podejmowania działań związanych z badaniami są ograniczony dostęp mieszkańców wsi do nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej, brak obowiązku wykonywania badań okresowych przez rolników, wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich u progu ich edukacji szkolnej - informuje Przemysław Kraska. - Należy pamiętać, że inwestycja w badania przesiewowe i profilaktykę zdrowotną wpływa w przyszłości na obniżenie nakładów na świadczenia z tytułu utraty zdrowia, np. renty i zasiłki chorobowe a także na ograniczoną konieczność rehabilitacji - wyjaśnia.

Następnie zabrała głos dr n. med. Anna Piotrowska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, która omówiła szczegółowo przebieg programu badań przesiewowych słuchu dzieci z terenów wiejskich. Zaprezentowała wyniki programów z lat poprzednich i założenia tegorocznej edycji badań, prowadzonych na terenie województwa łódzkiego.
Cele programu przedstawione przez dr Piotrowską to wykrycie wad słuchu u dzieci, które mogą mieć wpływ na rozwój dziecka i jego wyniki nauczania, promowanie wzorców zachowań prozdrowotnych, podnoszenie świadomości społecznej oraz edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie wiedzy na temat przyczyn, negatywnych następstw oraz możliwości terapeutycznych i leczniczych zaburzeń słuchu.

Dr Andrzej Horoch, kierownik Zakładu Biostatystyki Demografii i Epidemiologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie omówił program badań przesiewowych rolników. Powiedział, że jest to unikatowy w skali światowej program Instytutu Medycyny Wsi, który ma najszerszy zakres świadczeń. Program rozpoczął się w 2015 roku. W województwie łódzkim przeprowadzony został w III kwartale 2016 roku. Dr Horoch podkreślił doskonałą współpracę z Oddziałem Regionalnym KRUS w Łodzi, co zaowocowało dużą liczbą przebadanych osób.

Badania były prowadzone przez Poddębickie Centrum Zdrowia w kilku powiatach województwa łódzkiego. Wzięło w nich udział około 2000 dorosłych mieszkańców wsi. W trwającym średnio 90 minut badaniu jednego pacjenta przeprowadzany był: szczegółowy wywiad lekarski, pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, masy ciała i wzrostu, obwodu bioder i talii, badania krwi - poziom glukozy, TSH, cholesterolu (HDL i LDL), IgG i wit. D, badanie w kierunku boreliozy, USG jamy brzusznej, badania wydolnościowe.
Pacjent otrzymał wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w Instytucie Medycyny Wsi.

- Społeczności lokalne żyjące w małych wiejskich ośrodkach, w szczególności rolnicy i ich rodziny zawsze miały najtrudniejszy dostęp do zdobyczy nowoczesnej medycyny. Prozdrowotne działania profilaktyczne stanowią jeden z filarów działalności KRUS jako instutycji ubezpieczeniowej - podkreśla Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Dyrektor Nowicki przedstawił korzyści z badań przesiewowych. Najważniejsze to: zmniejszenie nakładów na leczenie i rehabilitację, poprawa jakości życia dzieci niedosłyszących, wczesne wykrywanie zwiększające możliwość wyleczenia, aktywizacja zawodowa, realizacja założeń polityki senioralnej, poprawa wskaźników zdrowotnych mieszkańców województwa łódzkiego, szczególnie dzieci i osób w wieku podeszłym zamieszkałych na terenach wiejskich.

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi przypomniał, że oba programy badań są finansowane ze środków pozabudżetowych m. in. Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2019 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj