Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Spoza powiatu

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę

Jak często należy odczytywać dane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy?

Redakcja, 18.06.2018, 00:49

Regularne pobieranie danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy jest jednym z obowiązków przedsiębiorstw działających w branży transportowej. Częstotliwość pobierania danych regulują odpowiednie przepisy. W przypadku ich naruszenia przedsiębiorstwa mogą narazić się na nałożenie kar.

← REKLAMA

Kwestie związane z częstotliwością pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowcy oraz warunkami przechowywania pobranych danych reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 1128), które zostało wydane na bazie delegacji ustawowej zawartej w art. 23a Ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1494).

Rozporządzenie wskazuje, że dane pobierane mają być przed podmiot wykonujący przewozy drogowe - przewoźnika drogowego albo inne podmioty świadczące przewozy drogowe, które są właścicielami albo użytkownikami pojazdu samochodowego, w którym ma być zamontowany i użytkowany tachograf cyfrowy.

Częstotliwość pobierania danych z tachografu cyfrowego

Zgodnie z przepisami, dane z tachografu cyfrowego powinny być pobierane co najmniej raz na 3 miesiące - 90 dni. Wobec tego w tym terminie konieczne jest dokonanie odczytu co najmniej jeden raz. Są jednak wyjątki.

Natychmiastowe dokonanie odczytu danych z tachografu konieczne jest:

  • przed trwałym lub okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi
  • w przypadku wadliwego funkcjonowania lub uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednak pobranie zarejestrowanych na nim danych
  • przy wycofaniu pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania

Oprócz tego dane te należy sczytywać w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty we wskazanym przez nie terminie.

Przepisy wskazują również, że dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane rzadziej niż co 3 miesiące, ale tylko w przypadkach uzasadnionych sporadycznym użytkowaniem pojazdu.

Częstotliwość pobierania danych z karty kierowcy

Rozporządzenie wskazuje, że dane z karty kierowcy powinny być pobierane co najmniej raz na 28 dni. Również pojawiają się wyjątki, w przypadku których odczyt będzie potrzebny do wykonania szybciej.

Niezależnie od powyższego terminu pobranie danych z karty kierowcy powinno nastąpić także wtedy, gdy:

  • dochodzi do ustania stosunku pracy danego kierowcy
  • upływa termin rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były usługi na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe
  • ma miejsce utrata ważności karty kierowcy

Analogicznie jak w przypadku tachografu cyfrowego, dane można też pobierać częściej, gdy dochodzi do zaistnienia zagrożenia, że dane mogą być utracone. Także pobierać należy je na zgłoszenie uprawnionych organów.

Dane pobrane zarówno z tachografu, jak i z karty kierowcy należy przechowywać w oryginalnym formacie ESM albo DDD przez minimum 12 miesięcy od daty ich zarejestrowania na tachografie lub karcie kierowcy.

Dane z tachografów cyfrowych i kart kierowcy można pobierać zdalnie

Warto zaznaczyć, że nie ma potrzeby pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz kart kierowcy w bazie przedsiębiorcy. Aktualnie do wyboru są również rozwiązania pozwalające na sczytywanie ich zdalnie - nawet wtedy, gdy samochód jest daleko w trasie.

Takie systemy i urządzenia dostarcza między innymi firma INFIS, która posiada wieloletnie doświadczenie w branży AVL (automatic vehicle location) - automatycznej lokalizacji pojazdów. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.infis.pl/zdalny-odczyt-tachografu-i-kart-kierowcow/.

Fot. WP

Najnowsze ogłoszenia

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2019 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj