Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Zduńska Wola

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć fotogalerię

Mieszkanie chronione w Zduńskiej Woli

Redakcja, 15.01.2018, 03:53

Do artykułu dołączona jest fotogaleria

Miasto wyremontowało, przystosowało do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażyło mieszkanie przy ul. Szkolnej, które jest mieszkaniem chronionym. Dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór osób, które chciałyby w nim zamieszkać.

← REKLAMA

Mieszkanie chronione przeznaczone jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które dzisiaj mieszkają na terenie Zduńskiej Woli. Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych, jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Stwarza warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

- Koszt przygotowania tego mieszkania to nieco ponad 102 tysiące złotych - mówi Elżbieta Szlachetka-Sikora, I Zastępca Prezydenta Miasta. - To inwestycja w połowie finansowana pieniędzmi rządowymi i w połowie środkami budżetu Zduńskiej Woli - dodaje.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest nieodpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli poniżej 516 zł na osobę w rodzinie lub poniżej 634 zł dla osoby samotnej. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest kwota średniego miesięcznego kosztu jego utrzymania, która obejmuje czynsz, zużycie wody i energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków oraz wywóz nieczystości.

- Mieszkanie jest mieszkaniem rotacyjnym, pobyt w nim może trwać maksymalnie dwa lata. Osoba, która zamieszka w naszym mieszkaniu ma zapewnioną pomoc specjalistów. Będą to pracownicy socjalni, asystenci osoby niepełnosprawnej, opiekunowie-trenerzy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pobyt w mieszkaniu ma prowadzić do usamodzielnienia życiowego - podkreśla wiceprezydent Szlachetka-Sikora.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej-Centrum Opieki Socjalnej, który będzie mieszkanie prowadził. Można osobiście przyjść do siedziby ośrodka na ul. Getta Żydowskiego lub zatelefonować pod numer 43 823 53 20.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2020 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj