Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Zduńska Wola

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Miasto kompaktowe

Redakcja, 21.03.2024, 22:57

Zduńska Wola znalazła się w elitarnym gronie miast, które będą uczestniczyły w trzeciej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast. Samorząd będzie współpracował z nimi w obszarze tak zwanego miasta kompaktowego.

← REKLAMA

Partnerska Inicjatywy Miast to projekt, który pozwala współpracować i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami przez samorządy. Jest finansowany z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Inicjatorem i koordynatorem projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Strategii, Wydział Polityki Miejskiej.

Uczestnicy Partnerskiej Inicjatywy Miast mogą uzyskać zindywidualizowane wsparcie doradcze ekspertów Banku Światowego i ekspertów resortowych. W ramach projektu spodziewana jest wymiana wiedzy i doświadczeń. Ważne jest także poszerzenie sieci kontaktów i dołączenie do społeczności praktyków miejskich. Samorządy będą mogły wypracować pomysły i rozwiązań na potrzeby lokalne. Uczestnicy będą też mieć wpływ na kształtowanie polityk krajowych. Chodzi tu głównie o tworzenie Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Zduńska Wola została wybrana do kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2024-2026 (PIM 3). Zgłoszenie zostało zakwalifikowane w sieci tematycznej Miasto Kompaktowe. W tej części bierze udział 10 samorządów i związków.

Oprócz Zduńskiej Woli w sieci weźmie udział Dąbrowa Górnicza, Gdynia, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Leszno, Łomianki, Kraków, Płock, Włocławek oraz Zielona Góra.

Partnerska Inicjatywa Miast ma wspomagać rozwój polskich miast. Ma dostarczać samorządom inspiracji, ale też dać możliwość skorzystania z wypracowanych pomysłów i rozwiązań.

Sieć Miasto Kompaktowe ma wspierać miasta w aktualnych wyzwaniach związanych z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią i prowadzeniem zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego. Ma to pomóc miastom między innymi w zakresie nowych zadań w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wprowadzeniem obowiązku opracowania nowych dokumentów planistycznych. Miast będą musiały przygotować Plan Ogólny, który wraz z ustaleniami strategii rozwoju gminy ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustawa wprowadza także inne rozwiązania i instrumenty, takie jak tworzenie bilansu zapotrzebowania na mieszkania, obliczanie chłonności terenów niezabudowanych, zintegrowany plan inwestycyjny czy standardy urbanistyczne. Sieć może zająć się także udoskonaleniem planowania przestrzennego. Chodzi na przykład o adaptację do zmian klimatu, zrównoważony rozwój czy transformację energetyczną.

Miasta mogą korzystać z sieci ekspertów tematycznych oraz wsparcie na logistyczno-organizacyjne. Efektem prac samorządów w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast mają być dokumenty pod nazwą Miejska Inicjatywa Działania (MID) oraz Plan Ulepszeń (PU).

Miejska Inicjatywa Działania opisuje ścieżkę dojścia do rozwiązania wybranego problemu na poziomie lokalnym i zawiera propozycje konkretnych rozwiązań i projektów. Plan Ulepszeń zawiera zbiór rekomendacji do prowadzenia polityk krajowych powiązanych z obszarem tematycznym.

źródło: UM Zduńska Wola
Fot. UM Zduńska Wola

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2024 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj